ИДГ "Фантазия"
Иновативна детска градина - град Велинград

История

ИДГ ’’ФАНТАЗИЯ” е първата открита детска градина във Велинград -месец април 1953-1954 година. Разкрити са две групи с директор на детската градина - госпожа Ана Керина. Тя се помещава в първия етаж от къщата на господин Лазар Иванов.

По късно детското заведение се мести в различни помещения докато се установи на сегашния си адрес - улица „Искра” 16 и получи името си „Милош Папарков”. След настъпване на демократичните промени името се променя на ЦДГ „Фантазия”.

През 1994 година детската градина е включена в проекта на фондация ’’Отворено общество” - „Равен старт” с две градински групи. След две години към проекта са включени останалите три градински групи, като дейността продължава към фондацията по Програма „Стъпка по стъпка”. Следва нова промяна за детската градина в структурата и - към детско заведение се включват две нови групи - яслени.

От 2018 година Детската градина работи към НП "Успяваме заедно" и е образователен и обучаващ модел по Проект Педагогическа практика "Утринна приказка".

Интензивно се работи към различни проекти на МОН,за овладяването на правилен български език от ромските деца“

В момента в Детската градина се помещават 6 групи ,от които 5 целодневни и една яслена.Като броя на децата е 154.

 Детската градина се нуждае от изграждането на нова съвременна Детска градина.