ИДГ "Фантазия"
Иновативна детска градина - град Велинград

Група "Барбарони"

Екип на групата:

  1.  Маргарита Атанасова -Старши учител
  2. Еми Таратаева-Учител
  3. Свобода Бокова-Помощник възпитател

„Ние сме весели, щастливи Барбарони,
правим интересни неща,
учим се да играем и да се забавляваме
заедно, защото искаме много да знаем”
Добре дошли при нас!

Ние предлагаме на децата:
Условия за личностно развитие.
Организирана подкрепяща среда.
Дух на уважение и толерантност
към индивидуалните и културни различия.

При нас е интересно защото:
Провокираме познанието чрез интересни
нови знания приложени в центрове за дейност.
Всички заедно играем и празнуваме.
Ние поощряваме сътрудничеството между
децата, родителите и учителите.
Осигуряваме комфорт за всяко дете.

Екипът на групата има следните приоритети:
Формиране готовност у децата за бъдещата нова
социална позиция - ученик защото ние сме
предподготвителна група.
Формиране у децата способности за самостоятелни дейности.
Овладяване различни форми на познание учене чрез игри.

Заедно с родителите можем:
Да създаваме самочувствие и вяра
в собствените сили на децата.
Да дадем възможност за самоизява.
Да празнуваме и се забавляваме.
Родителите са наши партньори за развитието на децата.

Нашата цел е:
Децата да се чувстват спокойно
при нас.