ИДГ "Фантазия"
Иновативна детска градина - град Велинград

Група "Пинокио"

Екип на групата:

  1. Главен Учител- Емилия Пеева
  2. Старши учител-Дора Атанасова 
  3. Надежда Грозданова-Помощник възпитател

Ние предлагаме:

Създаване на условия за личностно ориентиране и резултатно обоснован възпитателен процес,насочен към създаване на образователна среда,благоприятстваща формирането на готовност за училище.

Екипът на детската градина има следните приоритети:

Гарантиране на възможности за включването на детето в образователния процес, като личност , с неговата индивидуална неповторимост, потребности и интереси.

Заедно с родителите можем:

Да насърчаваме децата да разгръщат своята индивидуалност.

Съвместни изяви.
При нас е интересно защото:

Създаваме отличен микроклимат за творчество и личностна изява на детето.

Осъществяваме разнообразни дейности, съобразени с възрастта на Вашето дете.

Гарантираме поверителност относно Вашето семейство.

Послание на групата:

Живеем ние задружно и в сговор-деца, родители, учители с усмивки и без спор.

Гатанка за Пинокио

Имам дървена глава.
Имам шапка от кора.
Малък съм, но съм сърцат.
Бродя аз от град на град.
С Котарака и Лисан,
без петак съм и обран.
Но си имам аз Щурче
То ми даде и сърце!
Я кажете в този час,
Кой съм аз,
кой съм аз?!

Автор: Екатерина Митева