ИДГ "Фантазия"

Иновативна детска градина - град Велинград

Добре дошли в ИДГ "Фантазия" - Велинград

Най-доброто за образованието

Добре дошли в ИДГ "Фантазия" - Велинград
За нашата детска градина

Мисията на ИДГ "Фантазия" е да създаде възпитателно-образователна среда, която да стимулира потенциала на всяко дете и неговите индивидуални възможности, съобразено с ДОИ и европейските стандарти.

Утвърждаване на добрите практики и иновации, чрез подкрепата на родителите като партньори и сътрудници на педагогическите екипи.

Утвърждаване на ИДГ "Фантазия" Велинград като център за мултикултурно сътрудничество, толерантност и индивидуално отношение към всяко дете.

ИДГ “Фантазия” Велинград е подготвителна институция в системата на народната просвета, в която се възпитават и обучават деца от яслена възраст до постъпването им в първи клас – две яслени групи от 36 деца и четири целодневни групи от 100 деца.

За нашата детска градина